รับประกันคุณภาพผลงาน
โดยเจ้าของภาษาเท่านั้น
ลูกค้าไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ
 
Proof Reading
รับพิสูจน์อักษร ตรวจสอบแกรมม่าในภาษาอังกฤษ ปรับแก้ให้ถูกต้อง
ภาษาดูสละสลวยและถูกหลักในแบบเจ้าของภาษา

English grammar Check / Edition / Correction
Proofread, Proof Reading, Proof-reading


ไม่ใช่แค่การตรวจสอบความถูกต้องของแกรมม่าเหมือนผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ลักษณะบริการของเราแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้

 

< A>  

กรณีของงานทั่วไป
- ปรับแก้แกรมม่าให้ถูกต้อง ให้งานออกมาเป็นที่เข้าใจต่อผู้อ่านที่เป็นเจ้าของภาษา  (readable, understandable)
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประโยคบ้างเล็กน้อย เท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
- ผลงานที่แก้แล้ว จะมีการไฮไลท์ให้คุณเห็นความแตกต่าง ระหว่างก่อนและหลังการปรับแก้ทั้งเอกสาร

< B>

กรณีของงานที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่คงความหมายเดิมไว้ กรุณาระบุว่าต้องการ "Paraphrase" ราคาสูงกว่าแบบทั่วไปประมาณ 50-150 บาท แล้วแต่ลักษณะความยากง่ายของงาน กรุณาสอบถาม
- ปรับแก้แกรมม่าให้ถูกต้อง และเปลี่ยนคำศัพท์พื้นๆให้เป็นคำที่เป็นทางการหรือดูดีมากขึ้น และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประโยค การลดการใช้คำซ้ำคำ หรือลดการใช้ประโยคฟุ่มเฟือย ปรับการใช้คำเชื่อมที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
- ผลงานที่แก้แล้ว จะมีการไฮไลท์ให้คุณเห็นความแตกต่าง ระหว่างก่อนและหลังการปรับแก้ทั้งเอกสาร


บริการสำหรับงานหลากหลายประเภท เช่น

- Thesis
- Dissertation
- Abstract
- Publishing journal
- Report
- Research
- Assignments
- Essay
- Brochures
- Advertisements
- Presentation
- Cover letter
- Short stories
- Website material
- Application letter (visa or a job application)

ตัวอย่างงานที่เคย Proofread

มีหลากหลายแขนง เช่น Medical, Engineering, Science, Social, History, Computer, IT, Financial, Commercial, ETC.

มักเป็นงานประเภท Dissertation, Report, Essay จากนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

 

* ผู้ทำงาน Proofread (Proofreader)

รับผิดชอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของภาษาชาวอังกฤษ และชาวอเมริกัน ที่เข้าใจในงานด้านการตรวจสอบภาษาโดยเฉพาะเท่านั้น (Native Speakers only)
สำนวนเป็นธรรมชาติแบบเจ้าของภาษาที่แท้จริง รับรองคุณภาพและความพึงพอใจ (Recommended!)

 

อัตราค่า Proofread
สำหรับกรณีเช็ค Grammar งานทั่วไป (ประเภท A)

                       ตรวจสอบราคา กรุณาคลิก >>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณบิว 092-659-1558
smart.to.be@gmail.com

 


 

กลับสู่หน้าหลักงานแปลเอกสาร
Back To Translation Main Page